Privatkund


ELINSTALLATION


Vi utför elinstallationer inom nyproduktion, renovering samt tillbyggnad i allt från bostadsrätter till industrier och offentliga byggnader. EL-Strandh levererar tjänster som ofta är skräddarsydda efter våra kunders krav och önskemål. Vi är kvalitetsmedvetna och vill alltid leverera snygga och noggrant utförda installationer med produkter av hög kvalitet från marknadsledande leverantörer.



BELYSNING


Vi hjälper dig att installera både inomhusbelysning och utomhusbelysning efter dina behov. För att få ett behagligt ljus är det viktigt att ljuset ställs in efter de förutsättningar som finns, oavsett om det gäller i hemmet eller på arbetsplatsen. Belysningen får inte blända eller sticka i ögonen samtidigt som att ljuset ska vara tillräckligt starkt för att man inte ska behöva anstränga ögonen. Ett ergonomiskt ljus är viktigt för en bra arbetsmiljö. Det finns både varmt och kallt ljus, vilket är värt att fundera över för att se vilket ljus som passar bäst för ändamålet.



ROT-AVDRAG

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Ring oss för hjälp


08 - 500 265 00